Ceny

Ceny skupinových kurzů jsou uvedeny v rozvrzích kurzů u každého kurzu zvlášť.
Individuální výuka a výuka ve firmě od 749,- Kč za 60 minut.

SLEVY OD LINDY