Jak se přihlásím na jazykový kurz do Lindy?

Pokud nejsem úplný začátečník a nejsem si jist svou jazykovou úrovní, vyplním anonymní rozřazovací on-line test, který mi pomůže s výběrem pro mne vhodné jazykové úrovně kurzu.

V rozvrhu kurzů kliknu na přihlašovací tlačítko u zvoleného kurzu a vyplním přihláškový formulář.

Pošlu do Lindy mail na adresu skolalinda@skolalinda.cz a sdělím Lindě kód kurzu, který si přeji navštěvovat.

Zavolám do Lindy na telefonní číslo zákaznického centra 728 28 22 85 nebo 272 195 831 a na kurz se přihlásím telefonicky.

Po předchozí domluvě zajdu do Lindy osobně a přihlásím se na místě na kurz: IQ a Jazyková Akademie Linda.